Nagomi Edu là trung tâm chuyên đào tạo tiếng Nhật cho các bạn đi Du Học Nhật Bản, Điều Dưỡng, Tu Nghiệp Sinh, Thực Tập Sinh Kỹ Năng và Kỹ Sư đi làm tại Nhật Bản