Biểu mẫu liên hệ này được phát triển với plugin của bên thứ ba có tên là Contact Form 7 và không được bao gồm trong Genesis Framework. Nó không được hiển thị trên trang web demo này – tuy nhiên chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng nó.

Error: Contact form not found.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *